Baby DE Sanitizer memberikan performa anti virus dan anti kuman yang kuat tanpa menimbulkan kekhawatiran apabila tertelan.

AMAN APABILA TERTELAN